ZWROTYOd umowy można odstąpić w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Aby odstąpić od umowy, wystarczy przesłać maila na adres sklep@lilolandia.pl informującego o Twojej decyzji o odstąpieniu.Zwracaną rzecz prosimy odesłać niezwłocznie na adres: Lilolandia ul. Gen.Sikorskiego 38, 43-253 Pielgrzymowice. Upewnij się, że wysyłasz ją w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy.Przy zwracaniu produktu upewnij się, że nie nosi on żadnych śladów użytkowania. Wszystkie elementy powinny być kompletnie i fabrycznie zapakowane, a towar powinien być dostarczony w oryginalnym, niezmienionym opakowaniu.Zwrócimy Ci dokonane przez Ciebie płatności, włącznie z kosztami dostarczenia rzeczy, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie. Zwrot nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zwrotu otrzymanej od Ciebie płatności do czasu otrzymania z powrotem zwracanego towaru lub dostarczenia przez Ciebie potwierdzenia jego odesłania. Oczekiwanie zostanie zakończone na podstawie wcześniejszego zdarzenia – czy to otrzymania rzeczy z powrotem, czy dostarczenia dowodu odesłaniaSzczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie.

REKLAMACJE

Jeśli zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo skorzystać z rękojmi i zgłosić reklamację. Możesz to zrobić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@lilolandia.pl lub drogą pocztową na adres Lilolandia ul. Gen. Sikorskiego 38, 43-253 Pielgrzymowice

W przypadku wady towaru, masz prawo żądać:
  • Wymiany na produkt wolny od wad.
  • Usunięcia wady.
Alternatywnie, możesz złożyć oświadczenie o:
  • Obniżeniu ceny.
  • Odstąpieniu od umowy w przypadku wady istotnej.
Jesteśmy odpowiedzialni za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od daty wydania produktu.Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.Szczegółowe informacje na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie.